ابر زندگی

چرا شتابدهنده ی ابر زندگی؟

زیست بوم تولید محتوای دیجیتال یا شتابدهنده ابر زندگی، در واقع یک اکوسیستم توسعه استارت آپ های دیجیتال می باشد که تلاش نموده است تا تمامی اجزای مورد نیاز یک اکوسیستم پایدار حوزه کارآفرینی دیجیتال را در کنار هم شکل داده و ضریب موفقیت استارت آپ ها را افزایش دهد. ابر زندگی تمرکز خود را بر استارت آپ های دیجیتالی قرارداده است که توجه ویژه ای به تولید محتوای دیجیتال در تمامی حوزه ها دارند و سرمایه گذاری بر روی پلت فرم های بازی، سلامت، سبک زندگی، فرهنگی و سامانه های سرگرمی را در دستور کار دارد.

کسب و کار های نوپا

خدمات

مشاوره

ارتباط با متخصص

آموزش

راه اندازی و توسعه کسب و کار

فضای کار اشتراکی

سرمایه گذاری

اعضای شتابدهنده