پروسه کار ما در آینده پژوهان ابر زندگی


زیست بوم تولید محتوای دیجیتال یا شتابدهنده ابر زندگی، در واقع یک اکوسیستم توسعه استارت آپ های دیجیتال می باشد که تلاش نموده است تا تمامی اجزای مورد نیاز یک اکوسیستم پایدار حوزه کارآفرینی دیجیتال را در کنار هم شکل داده و ضریب موفقیت استارت آپ ها را افزایش دهد. ابر زندگی تمرکز خود را بر استارت آپ های دیجیتالی قرارداده است که توجه ویژه ای به تولید محتوای دیجیتال در تمامی حوزه ها دارند و سرمایه گذاری بر روی پلت فرم های بازی، سلامت، سبک زندگی، فرهنگی و سامانه های سرگرمی را در دستور کار دارد.

اهداف

  • کمک به ایجاد و پیاده سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در ایران
  • توسعه استارت اپ ها و جهت دهی به آنها برای رفع نیازهای جامعه با استفاده از نگرش کارآفرینانه
  • ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده
  • هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها و ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز
  • توسعه محصولات و خدمات جدید بر اساس تقاضا و نیاز بازار
  • تسهیل دسترسی به زیرساختهای با کیفیت بالا
  • تسهیل دسترسی به زیرساختهای با کیفیت بالا
  • جذب کسب وکارهای نوپای فرهنگی فناوری محور
  • شناسایی تجربیات افراد موفق و برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با آن