آینده پژوهان

شتابدهنده

آینده پژوهان ابر زندگی

زیست بوم تولید محتوای دیجیتال یا شتابدهنده ابر زندگی، در واقع یک اکوسیستم توسعه استارت آپ های دیجیتال می باشد که تلاش نموده است تا تمامی اجزای مورد نیاز یک اکوسیستم پایدار حوزه کارآفرینی دیجیتال را در کنار هم شکل داده و ضریب موفقیت استارت آپ ها را افزایش دهد. ابر زندگی تمرکز خود را بر استارت آپ های دیجیتالی قرارداده است که توجه ویژه ای به تولید محتوای دیجیتال در تمامی حوزه ها دارند و سرمایه گذاری بر روی پلت فرم های بازی، سلامت، سبک زندگی، فرهنگی و سامانه های سرگرمی را در دستور کار دارد.

اهداف

  • کمک به ایجاد و پیاده سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در ایران
  • توسعه استارت اپ ها و جهت دهی به آنها برای رفع نیازهای جامعه با استفاده از نگرش کارآفرینانه
  • ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده
  • هدایت نوآوران به سمت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها و ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب پذیرش در مراکز
  • توسعه محصولات و خدمات جدید بر اساس تقاضا و نیاز بازار
  • تسهیل دسترسی به زیرساختهای با کیفیت بالا
  • تسهیل دسترسی به زیرساختهای با کیفیت بالا
  • جذب کسب وکارهای نوپای فرهنگی فناوری محور
  • شناسایی تجربیات افراد موفق و برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با آن

افزایش دانش و آگاهی جامعه در راستای تربیت نسلی خلاق و آینده پژوه

ایجاد بسترهای علمی و فناورانه جهت استعدادیابی، استعدادپروری و تقویت کارآفرینی نسل آینده و ایجاد بسترهای تولید فناوری های دیجیتال کشور

استفاده از ظرفیت های دانشگاهیان در تولید ثروت و ایجاد کسب وکار

ثروت آفرینی از طریق ایجاد فناوری های روز

اشتغالزایی و ایجاد کسب وکار

iDev
کارآفرینی و خلاقیت

برگزاری دوره ی تربیت مربی با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

iDev
استعداد یابی و استعداد پروری

برگزاری دوره استعداد یابی و استعداد پروری برای کودکان 6 تا 18 سال

iDev
تبیین سرفصل ها برای مدارس (مقطع متوسطه دوم)

برگزاری دوره های کار آفرینی با همکاری وزارت آموزش و پرورش ( زیر نظر روابط امور بین الملل و مدارس خارج از کشور )

ترخان
رضا علی طرخان
محمد تقی احمدیان
دکتر محمد تقی احمدیان
امیر حسین اسدی
امیر حسین اسدی
فاطمه صبری
فاطمه صبری
نسترن افشم
نسترن افشم
علیرضا سحرخیز
علیرضا سحرخیز