شتابدهنده ابر زندگی

زیست بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی با هدف تجمیع تمامی اجزای دخیل در فرآیند کارآفرینی، توسعه آن و شناسایی استعدادها و توانمندی های کشور شکل گرفته است که بناست تا از طریق برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در کل کشور، کمک، راهنمایی و حمایت از افراد و تیم های علاقه مند به ایجاد کسب و کار، ایجاد ارتباط بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران، ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و بهره گیری از دانش اساتید و متخصصین این حوزه به منظور بکارگیری در بازار، ایجاد ارتباط کارآفرینان و تیم های کسب و کارهای نوپا با مشتریان و بازار، ایجاد ارتباط بین متقاضیان کار و کارآفرینان و همچنین تسهیل روندهای اخذ مجوزهای کسب و کار با کمک گرفتن از نهادهای مربوطه، در جهت توسعه کارآفرینی گام بردارد. لازم به ذکر است که بسیاری از این کارها از طریق ایجاد مرکز شتابدهنده ابر زندگی میسر است که یکی از بخش های اساسی طرح زیست بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی می باشد.

اهداف

  • ایجاد و پیاده سازی زیست بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در حوزه تولید محتوای دیجیتال
  • کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق ترویج و توسعه کارآفرینی
  • توزیع مجدد ثروت در چرخه اقتصادی
  • ایجاد شغل برای جوانان و کاهش بیکاری در جامعه که خود پیامدهای مثبت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
  • ایجاد پیوند بین صاحبین ایده، متخصصان کسب و کار، دانشگاهیان، سرمایه گذاران و علاقه مندان به ایجاد کسب و کار
  • کمک به ایجاد کسب و کارهای نوپای موفق با احتمال شکست پایین
  • بستر سازی جهت تجاری سازی ایده های نو مبتنی بر تولید محتوای دیجیتال
  • آموزش و تربیت نیروی انسانی در جهت کسب مهارت های کسب و کار
  • تسهیل دسترسی به زیرساخت های با کیفیت بالا برای کسب و کارهای نوپای خلاق و نوآور

افزایش دانش و آگاهی جامعه در راستای تربیت نسلی خلاق و آینده پژوه

ایجاد بسترهای علمی و فناورانه جهت استعدادیابی، استعدادپروری و تقویت کارآفرینی نسل آینده و ایجاد بسترهای تولید فناوری های دیجیتال کشور

استفاده از ظرفیت های دانشگاهیان در تولید ثروت و ایجاد کسب وکار

ثروت آفرینی از طریق ایجاد فناوری های روز

اشتغالزایی و ایجاد کسب وکار

iDev
کارآفرینی و خلاقیت

برگزاری دوره ی تربیت مربی با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

iDev
استعداد یابی و استعداد پروری

برگزاری دوره استعداد یابی و استعداد پروری برای کودکان 6 تا 18 سال

iDev
تبیین سرفصل ها برای مدارس (مقطع متوسطه دوم)

برگزاری دوره های کار آفرینی با همکاری وزارت آموزش و پرورش ( زیر نظر روابط امور بین الملل و مدارس خارج از کشور )