بازدید آقای دکتر حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور


بازدید آقای دکتر حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابر زندگی آقای دکتر حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشوراز شتابدهنده ابر زندگی بازدید کرد. 

در طی این دیدارمعاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در جریان فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها قرار گرفت و هریک از مدیران استارت‌آپ‌های حاضر در این مجموعه توضیحاتی از فعالیت‌ها و اپلیکیشن‌های خود ارائه دادند.
 در این بازدید جناب آقای مهندس اسدی رییس مرکز توسعه فناوری های ابر زندگی از همکاری این مجموعه با سازمان فنی حرفه‌ای به استارت‌آپ‌های حاضر خبر داد. 

1398-03-19 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال