ورود
ابر زندگی
خبر
بازدید آقای مهندس ابطحی و خانم رستم خانی از شتابدهنده ابر زندگی

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابرزندگی، دکتر ابطحی مدیر ملی پروژه توسعه اشتغال و خانم دکتر رستم‌خانی، کارشناس عالی معاونت توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازدید از استارت‌آپ‌های مستقر در این مرکز پرداختند.

در ابتدا جناب آقای مهندس اسدی، مدیر شتابدهنده ابرزندگی به توضیحاتی از فعالیت شتابدهنده و نحوه ارائه خدمات این مرکز و استارت‌اپ‌های مستقر پرداختند.

در این بازدید ضمن مذاکره جهت همکاری تفاهم‌نامه‌ای بین این مرکز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال