بازدید مدیران فرهنگستان هنر از شتابدهنده ابر زندگی


بازدید مدیران فرهنگستان هنر از شتابدهنده ابر زندگی

صبح امروز جمعی از مدیران فرهنگستان هنر با حضور در شتابدهنده ابر زندگی از استارتاپ های دهکده هوشمند، کافه گیم، فیناب، آرمه تخفیف پارسیان، دارکوب و استارتاپ های دیگر این مجموعه بازدید کردند و پس از آن با مدیران شتابدهنده، به مذاکراتی در زمینه همکاری هرچه بیشتر بین اقتصاد دیجیتال و هنر پرداختند

 

1398-04-25 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال