ورود
ابر زندگی
خبر
با امضا یک تفاهم نامه چند جانبه همراه اول کسب و کارهای دیجیتالی در کشور را توسعه می دهد

در مراسم امضا این تفاهم نامه رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی از نقش اپراتور اول در توسعه کسب و کارهای دیجیتال نوپا و تقویت ظرفیت های داخلی و ملی در این راستا قدردانی کرد.

 

1399-04-15 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال