تبادل و تعامل فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد سلامی شهر تهران با شبکه 5 سیما

تبادل و تعامل فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد سلامی شهر تهران با شبکه 5 سیما

علی اکبر شیرکوند: ارشاد شهر تهران هرگونه آمادگی در خصوص تامین اخبار فرهنگی و هنری شهر تهران برای اطلاع رسانی از طریق شبکه 5 صداوسیما را خواهد داشت

به گزارش روایط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، در دیدار رئیس اداره ارشاد شهر تهران با اشناب رئیس شبکه 5 صدا و سیما در خصوص تبادل و تعامل موارد و تولیدات فرهنگی با رویکرد اشاعه فرهنگ بحث و گفتگو شد.

در این دیدار علی اکبر شیرکوند در خصوص نخستین رویداد جذب سرمایه در حوزه فناوری فرهنگی توضیحاتی را بیان نمود.

وی با اشاره به اهمیت داشتن ویژه این رویدار برای نخستین بار در کشور و با توجه به حمایت از نسل جوان و ایده پرداز در حوزه فرهنگی و هنری ، حمایت معنوی شبکه 5 صدا و سیما را از آقای اشناب خواستار شد

اشناب رئیس شبکه 5 صدا وسیما گفت: ما از هرگونه ایده های خلاقانه و نو استقبال و حمایت خواهیم کرد و ابراز امیدواری نمود که این جلسه شروع اتفاقات خوب فرهنگی و هنری فی مابین ارشاد شهر تهران و شبکه 5 باشد.

استفاده و بهره از پتانسلهای ارشاد به جهت دارا بودن بانک اطلاعات موسسات فرهنگی و هنری ، میسر شدن بستر برای تولیدات با یک نقطه مشترک فرهنگی از جمله برنامه هایی بود که طرفین در آتیه نزدیک به آن اشاره داشتند.

این دیدار طرفین در حوزه کتاب و فرهنگ صحیح کتابخوانی نیز نقاط مشترک جهت محتویات تولیدی داشتند.