شتابدهنده صدران حامی کسب و کارهای شرکت کننده در نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه می شود

شتابدهنده صدران حامی کسب و کارهای شرکت کننده در نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه می شود

شتابدهنده صدران به عنوان نخستین شتابدهنده علوم انسانی در سطح کشور حمایت خود را از نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فنآوری های فرهنگی اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فنآوری های فرهنگی،این شتاب دهنده که ارائه خدمات آموزشی، منتورشیپ، خدمات زیرساختی و ایجاد فضای رشد تیم های نوپا را در برنامه کاری خود دارد، با اعلام رسمی، در نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه که بهمن ماه 99 در تهران برگزار خواهد شد به عنوان سرمایه گذار حاضر خواهد شد.

گفتنی است که شتابدهنده صدران اقدامات ارزنده ای چون شناسایی و کمک به رشد کارآفرینان مستعد و جوان، در قالب گروه های استارتاپی خلاق در حوزه علوم انسانی را در کارنامه خود داشته و همواره تلاش نموده تا این کسب و کارهای نوپا را به شرکت های مستقل و پایدار مبدل سازد.