فرآیند برگزاری نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه از ثبت نام تا عقد قرار داد

فرآیند برگزاری نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه از ثبت نام تا عقد قرار داد

به گزارش روابط عمومی نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فنآوری های فرهنگی، استارات آپ های متقاضی برای حضور در این رویداد بایستی دارای طرح کسب و کار کامل و محصول اولیه بوده و پس از ثبت نام مستندات خود را در سامانه ثبت نمایند تا پس از رفع اشکالات جهت  طرح در رویداد به تیم داوری ارسال شود.

سرمایه گذاران داوطلب برای حضور در این رویداد نیز پس از ثبت نام قرارداد محرمانگی را به امضا رسانده و خلاصه طرح های رسیده به کلیه سرمایه گذاران جهت بررسی ارائه می شود.

در زمان برگزاری رویداد نیز طرح ها توسط استارتاپ ها در مدت معین  ارائه می شود. تیم داوری و سرمایه گذاری در خصوص طرح ارائه شده سوالاتی را مطرح نموده و در پایان نظرات خود را ارائه می دهند. سرمایه گذارانی هم که در مورد طرح های معرفی شده نظر مساعدی دارند، نتایج مذاکرات خود را اعلام نموده و در صورت نهایی شدن توافقات، قرارداد همکاری به امضا خواهد رسید.

گفتنی است نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فنآوری های فرهنگی، بهمن ماه 99 با حضورکارآفارینان حوزه فنآوری ها و صنایع فرهنگی و همچنین سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد.