فرآیند معرفی ایده ها در نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه تشریح شد

فرآیند معرفی ایده ها در نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه تشریح شد

رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فنآوری های فرهنگی در بهمن ماه 1399 با حضور سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی و استارت آپ های فعال در حوزه فنآوری های فرهنگی برای نخستین بار در کشور برگزار می شود تا از این مسیر امکان تحقق و شکل گیری یک زیست بوم منسجم با حضور صاحبان ایده و کسب و کارها در حوزه فنآوری ها و صنایع فرهنگی و سرمایه گذاران در این حوزه شکل بگیرد.

به گزارش روابط عمومی نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فنآوری های فرهنگی، جهت اطلاع  و آگاهی بیشتر کسب و کارها و ایده های شرکت کننده در این رویداد، فرآیند معرفی ایده ها به طور کامل تشریح شد.

کارآفرینان شرکت کننده در این رویداد بایستی در نخستین قدم با تعریف ایده خود برای داوران شمایی کلی از ایده خود را ارائه دهند. به همین دلیل طبیعتا نوع بیان و تعریف ایده با استفاده از عبارات گویا، کوتاه و بدون حاشیه  بسیار حائز اهمیت است.

مرحله بعدی بیان صحیح چالش های پیش رو و نحوه برخورد با آن است.  مشخص کردن اهداف گام بعدی ارائه دهندگان ایده در این رویداد است. به طور حتم بیان روشن اهداف کلی و جزئی می تواند تیم داوری را در خصوص تصمیم گیری یاری رساند.

پس از بیان اهداف، مشخص نمودن استراتژی و روش کار گام بعدی کار آفرینان خواهد بود. مشخص کردن چشم اندازها مرحله بعدی برای ارائه دهندگان ایده در این رویداد خواهد بود.

در گام بعدی بیان ماموریت ها حائز اهمیت بسیاری است. در این مرحله کارآفرینان بایستی مشخص نمایند که آیا مشکلات را به مثابه چالش ارزیابی می کنند یا فرصت؟ و آیا ماموریتشان رفع یا شناسایی امور زیر ساختی است یا امور سطحی؟

پس از بیان این موارد کارآفرینان بایستی راه حل های علمی و عملی خود را برای رفع چالش ها و گذر از سد آن ها بیان کنند.

آخرین مرحله نیز  به بیان مسائل تجاری سازی،مدل کسب و کار، نحوه حرکت، پیش فرض ها، آمارها، تخمینات تجاری و مالی، جذب حامیان و نوع سرمایه گذاری مربوط می شود.